Mae cofnod ar gael o argaeledd mannau astudio o ddydd Llun i ddydd Gwener rhwng 10:00 a 16:00 yn ystod cyfnodau arholiadau'r gaeaf a'r gwanwyn yn unig.
  Llyfrgell Lleoedd ar gael Diweddarwyd ddiwethaf
Argaeledd uchel dros 50% o leoedd ar gael
Argaeledd canolig Rhwng 25% a 50% o leoedd ar gael
Argaeledd isel Llai na 25% o leoedd ar gael